Global Change Award 2019

Vi är mycket stolta över att åter igen ha blivit anförtrodda att både leverera etableringsprojektledning och tekniska lösningar till vår kund StudioNoC.

Global Change Award är en innovationsutmaning framtagen av H&M Foundation, de individer som vinner har påvisat att det finns olika vis att skapa mode utan att påverka miljön. Årets upplaga av Global Change Award var i Stockholms stadshus.

Då stadshuset innebär vissa utmaningar när det kommer till etableringar, krävs noggrann planering både för att få till en ”Garden Party Dinner” och för att bygga en yta där gäster kan vara delaktig i prisutdelningsceremonin.

Foto: Peter Rutherhagen

Global Change Award 2018 X