Fastighetsbyrån

Studion på Vasateatern är bra på många sätt. Ett av dem är att man kan använda samma kamerakedjor till underhållningsscenen, som main stage, alltså två helt olika uttryck med samma teknik.
Vår kund Minnesota brand engagement använde sig av den möjligheten för sin kund Fastighetsbyrån.
Vill Ni veta mer är det bara att ringa till oss.

Global Change Award 2018 X